چهارشنبه 16 دی‌ماه سال 1388 ساعت 10:46 ب.ظ

نانای امیل زولا(۴) 

ناناپریروی هرزه پای پاریسی که به

(زهره ی زرین موی)شهرت داردهرجاپای مینهد ویرانی وتباهی  

به بارمی آورد.کسانی که بااو آمیزش یافته اندیاازهستی ساقط شده اند 

یاجان وشرف خودراازدست داده اند.امااینچنین نیست که خوداو 

ازقهرزمانه وخشم انسانهابدورماند 

(فونتان)که هنرپیشه ای گمنام است وازروزگارتهیدستی با 

اورابطه داشته هربارکه به حریم زندگی اوراه میابدازخشونت 

وآزاربه او خودداری نمیکند.(ساتن)همجنس گرای آلوده ای که خودروسپی 

است ودرعین تمایل به کام گرفتن ازناناازآزاراوچشم نمیپوشد.درعین 

حال خودنانا دشمن خویشتن است واسراف 

وتبذیراورابه سوی فنامیبرد 

گرانبهاترین اشیادرنظراوبی ارزش ترین متاع هستند 

وازین رویاآنهارامیبخشدیابه دورمیریزد. 

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo