پنج‌شنبه 12 شهریور‌ماه سال 1388 ساعت 03:19 ب.ظ

سفرنامه ناصرالدین شاه(۵) 

 

به هرروی ناصرالدینشاه ازاسلامبول دخترچرکسی راخریده 

وداردازتصوردخترخودش رابیان میکند.این بخش از 

سفرنامه برایم بسیارجالب بود 

چون شاه به شکل عجیبی 

داردشکل وشمایل 

خودواجدادش 

راازذهن 

دختر 

بیان میکند. 

 

شاه دروصف نخستین دیدارش ازدخترچرکس مینویسد: 

 

...این دخترچرکس را که امروزدیدم مراکه دیدتبسمی کردوازهم شکفت.ازاین تبسم او من اینطوراستباط کردم که وقتی به این دختر گفته اندتورابرای پادشاه ایران میبرند.تصورات عجیب وغریب پیش خودکرده.گفته است پادشاه ایران چه جورآدمیست شاخ داردوهیاتی درتصورخودش ساخته است.آدمی باریش بسیارپهن دراز که شاخ شاخ هریک ازهفت شاخه به زمین میکشد.سبیل کلفت بلندکه از پشت سرگره زده است.بااین همه بسیارلاغرزردرنگ چشمها 

وربلقیده وزردرنگ.برق دار.دهن گشاده.دندانهای ریخته.دودندان ازجلو مثل دندان گراز بیرون آمده وعفونت زیاداز دهن اوبیرون می آید.کلاه بلندبوغی درسرداردوخیلی متغیروکج خلق که هرکس راببیند.اقلاپنج سیلی به اوبزند.اقل اثراین سیلیها این است  که ده قطره خون ازدولوله ی بینی بریزد...

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo