دوشنبه 5 مرداد‌ماه سال 1388 ساعت 02:54 ب.ظ

تذکره الاولیا

تصوف بی گمان یکی ازارکان معنویت ایران وتذکره الاولیایکی ازپرنفوذترین وپراهمیت ترین آثارصوفیان است.همگی آنرااززیباترین متون نثرفارسی دانسته اند.این کتاب درکنارمنطق الطیرپرآوازه ترین اثرعطارنیشابوری است

بهاردرباره‌ی آن میگوید:

"این کتاب نیزیکی ازکتب عمده ومهم وازماخذبزرگ زبان فصیح دری است"

ذبیح الله صفامیگوید

"نثرتذکره الاولیارامیتوان وبه روانی آب ولطافت نسیم صبا تشبیه کرد"

شفیعی کدکنی میگوید"

بی هیچ گمان درطول تاریخ هزارودویست ساله‌ی ادبیات فارسی دری اگربخواهیم سه کتاب ازشاهکارهای نثرفارسی راانتخاب کنیم یکی ازآن سه کتاب اسرارالتوحیداست.آن دوکتاب دیگر به نظرمن تاریخ بیهقی وتذکره الاولیاهستند"

ازابراهیم ادهم نقل است که ازدرویشی پرسید

"زن داری؟گفت نی.گفت فرزندداری؟گفت نی.گفت نیک نیک است.درویش گفت چگونه؟گفت آن درویش که زن کرد،درکشتی نشست وچون فرزندآمدغرق شد"

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo