پنج‌شنبه 10 اردیبهشت‌ماه سال 1388 ساعت 10:25 ب.ظ

 زنان ازدیدگاه مردان

این کتاب بوسیله‌ی محمدجعفرپوینده شهیدراه قلم ترجمه شده

این کتاب راخانم بنوات گری یکی ازشناخته ترین وازجمله پیشتازان نهضت زنان به رشته‌ی تحریردرآورده وقضاوتهای ظالمانه ای راکه اندیشمندان نویسندگان شعراوسیاستمداران وشعراو...ازعهدباستان تاقرن بیست نسبت به زنان رواداشته انددراین کتاب ثبت کرده.علیرغم اظهارات ظالمانه وزن شتیزانه،کتاب طوری تدوین یافته که سرآخراحترام خواننده را نسبت به زنان نه تنها کاهش نمیدهد بلکه به آن می آفزاید

"نژادزنان فطرتا خیانتکاراست.بهترین اندرزبرای مردعاقل این است که حرف زن راباورنکندحتی اگرحقیقت رابگوید"

(اوریپید)

"زن واقعیت اختگی* خودرا میپذیردوبدین ترتیب برتری مردوکهتری" خودرانیزقبول میکند

(فروید)

*=بدون تردیدمنظورفرویدازاختگی زن اینست که دردختریاپسربودن بچه ازنظرکروموزومی اثری ندارد

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo