پنج‌شنبه 13 فروردین‌ماه سال 1388 ساعت 06:00 ب.ظ

میشل فوکو:

مراقبت وتنبیه

(تولدزندان)

کتاب شگفت انگیزوحیرت برانگیزیست آزآنچه انسانهادرحق هم روامیداشته اندوعجیب است که درگوشه وکناردنیاهنوزهم دولتهای زورگوبرای تحکیم قدرت خودازانجام شکلهای بس حیوانی ترآنهادرخفااباندارند.این کتاب باکوشش نیکوسرخوش وافشین جهاندیده ترجمه وبه دونویسنده‌ی قربانی محمدمختاری ومحمدجعفرپوینده تقدیم شده است.پاره ای ازین کتاب انتخاب ودراختیارشماقرارمیگیرد.به این امیدکه با تحقق اصول اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشربا محاکمه‌ی متجاوزین بساط ننگ ورسوائی برچیده شود

"...سرانجام اوراچهارشقه کردند.این کاربسیارطول کشیدچون اسبهائی که برای این منظور استفاده شده بودند،عادت به کشیدن نداشتند.به جای چهاراسب،ازشش اسب استفاده شدوچون بازهم کافی نبود،مجبورشدند برای شقه کردن،رانهای آن سیه روزورگ وپی اش راقطع کنندومفصل هایش راازهم جداکنند...

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo