پنج‌شنبه 6 فروردین‌ماه سال 1388 ساعت 08:27 ب.ظ

بازهم کیمیای سعادت ازامام محمدغزالی

سماع درکجاحرام بود؟

...آنکه درسرودوفحش باشد،یاهجاباشد،یاطعن بوددراهل دین،چون شعرروافض که درصحابه گویند،یادرصفت زنی باشدمعروف،که صفت زنان پیش مردان گفتن روانباشد،اینهمه شعرها گفتن وشنیدن وی حرام است.اماشعری که دروصف زلف وخال وجمال بودوحدیث وصال وفراق وآنچه که عادت عشاق است گفتن وشنیدن آن حرام نیست وحرام بدان گردد که کسی دراندیشه‌ی خویش آن برزنی که ویرادوست داردیا برکودکی فرودآرد،آنگاه اندیشه‌ی وی حرام بود،امااگربرزن وکنیزک خویش سماع کند حرام نبود!

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo