پنج‌شنبه 26 دی‌ماه سال 1387 ساعت 09:57 ب.ظ

امیر ِحَرَس

نثرسیاستنامه یاسیَرالملوک بی همتاست به مامی آموزاندکه استواربنویسیم

...هیچ کس بزرگترازامیرحرس بردرگاه نبوده است وباشکوهتر،ازبهر ِ آنکه شغل اوتعلق به سیاست(کیفروتنبه)داردوهمه کس ازخشم وعقوبت(شکنجه) پادشاه بترسد،وپادشاه چون باکسی خشم گیرداورا(امیرحرس را)فرماید : 

گردن زدن،ودست وپای بریدن،وبردارکردن وچوب زدن وبه زندان وبه چاه کردن...

به لحاظ معنی ومحتوا به این نثرعیب نگیریدکه خواجه ازمملکت داری هزارسال پیش مینویسدبایدوقتی تعجب کنیدکه همین اعمال درآغاز قرن بیست ویک ازطرف ِحکومت دارانی علیه مردمان به کارمیرودکه آنهارا به قدرت رسانیده اند!

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo