پنج‌شنبه 28 آذر‌ماه سال 1387 ساعت 05:25 ب.ظ

توپ ِمرواری

صادق هدایت

استادم داریوش آشوری"توپ مرواری"راجزتسخرنامه های هدایت طبقه بندی میکند.که دربین تسخرنامه هاکه به زبان خندستان سخن میگوینددرتوپ مرواری سیرتلخ ترشدن وگزنده ترشدن رامیبینیم که بازهرخندخودمیخواهدهمه چیزدرپیرامون خودرابترکاند.به هرحال تهوع ویرانگرهدایت رادرتوپ مرواری دراوج میبینیم.

توپ مرواری اینگونه شروع میشود:

اگرباورتان نمیشود،برویدازآنهائی که دوسه خشتک ازمن وشمابیشترجرداده اندبپرسید،گیرم که دوره‌ی توپ مرواری راندیده باشند حتماازپیروپاتالهای خودشان شنیده اند.این دیگرچیزی نیست که من بخواهم ازتولنگم دربیاورم:عالم وآدم میدانند...

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo