X
تبلیغات
زولا
شنبه 18 آبان‌ماه سال 1387 ساعت 03:16 ب.ظ

ارداویراف نامه (1)

ازبین ژانرهای مختلف ادبی سفرنامه هانزدمردم ادب دوست ازارزش خاصی برخوردارندوازبین سفرنامه هاسفرنامه های تخیلی ممتازندوازبین سفرنامه های تخیلی سفربه دنیای سایه هاشگفت انگیزندکمترکسیست نداند که کتابهائی مثل کمدی الهی دانته وبهشت گمشده‌ی میلتن شهرت جهانی یافته اندولی قدمت اینگونه کتابها مثل بسیاری از چیزهای دیگرمتعلق به کشورخودمان ایران است زیرا کمدی الهی درقرن سیزده میلادی نگارش یافته درصورتیکه "ارداویراف نامه"متعلق به دوران باستان ایران است.به هرروی،درهرکدام ازینگونه سفرنامه هافردی به شکلی به دنیای سایه هاسفرمیکندوازبهشت ودوزخ خبرمی آورد دراراداویراف نامه وقتی مردم به دین زرتشت شک میکنندبزرگان دین معتقدترین آدمهاراجمع وازبین آنهاباگزینشی دشوارویراف رابرمیگزیننداورامیشویند لباس فاخرمیپوشانندخوراک و"می ومنگ خسروانی"میخورانند،روح اوازکالبدش بیرون آمده به مدت هفت روزبه دوزخ وبهشت میرود وپس ازهفت روزبازمیگرددودیده های خودرابیان کرده وحقانیت دین را به اثبات رسانده وتردید مردمان راازبین میبرداین سفرتخیلی شامل صدویک بنداست که درطی چندهفته بندهائی ازآنرامینویسم

بندبیست ویک_ روان مردی رادیدم که پوست سرش راازپهنامیکنندوبه مرگ ِگران میکشند.پرسیدم که:"این تن چه گناه کردکه روانش چنان پادافره برد؟"سروش پرهیزگاروایزدآذرگویند که:

"این روان آنمرددرونداست که به گیتی مردی پرهیزگارراکشت

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo