پنج‌شنبه 27 دی‌ماه سال 1386 ساعت 02:30 ب.ظ

رستم التواریخ (1)

 

مصنف رستم التواریخ محمد هاشم موسوی حسینی ملقب به رستم الحکمااست.حوادث موردبحث دراین کتاب دورانی را دربرمیگیردکه به قول راوی"ازآمدوشدوگیروداروکش مکش همه‌‌ی ایران راخصوصا اصفهان رابی رونق وخالی ازآب وتاب نمودند"به طورمشخص موضوع کتاب جنبه هائی ازتاریخ ایران وچگونگی انقراض حکومت صفویه وسلطنت محمودواشرف افغان وحکومت پرحادثه نادرشاه وکریم خان زندوهرج ومرج ودوران ملوک الطوایفی که درنتیجه ضعف حکومت مرکزی پدیدآمد" وبالاخره روی کارآمدن سلسله قاجاراست.

 

حَظ خانه

 (حرمسرای شاه سلطان حسین صفوی)

 

"...درآن سرای بهشت مانندحجره ای دلگشاساختندومکانی عمیق درآن بنانهادندازدوطرف سراشیب که دهنه بالای آن هفت ذرع ودهنه‌ی زیریک ذرع وازبالاتازیرسنگ ِمرمرنصب نموده بودندآن حجره رابازینت بسیارساخته وپرداخته وآراسته وپیراسته بودندکه گاهگاهی آن یگانه‌ی روزگاربرهنه می شدویک زوجه‌ی ماه سیمای سیم اندام خودرابرهنه می نمودوازبالای آن مکان عمیق روبروی هم مینشستندوپاهای خودرافراخ مینهادندوازروی خواهش همدیگررابدقت تماشا مینمودند ومیلغزیدندازبالاتازیرچون بهم میرسیدندالف راست به خانه‌ی کاف فرومیرفت پس آن دوطالب ومطلوب دست برگردن همدیگرمینمودند وبعدازدست بازی وبوس وکناربسیارآن بهشتی سرشت مجامعتی روحبخش بازوجه‌ی حورسیمای خودمینمودکه واه واه چه گویم از لذت آن الهم ارزقناوجمیع المومنین آن راحظ خانه مینامیدند..."

 

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo